Odměny pro přispěvatele - HITHIT - 2

Odměny pro přispěvatele - HITHIT

ČESKÉ FILMY ... DOKUMENTY A ANIMOVANÉ FILMY ... PLAKÁTY 1 ... PLAKÁTY 2

HARLEY - DAVIDSON

Harley Davidson, USA, 2005, 45 min., český dabing

V roce 1901, kamarádi z Milwaukee, William S. Harley a Arthur Davidson začali podle Harleyových plánů stavět motorizované kolo. Americká ikona se zrodila v kůlně, na Davidsonově dvorku, s načmáraným nápisem „Harley-Davidson Motor Company“ na dveřích. První továrnu postavili na dohled od domova, na Juneau Avenue, kde společnost sídlí dodnes. Během 1. a 2. světové války dostal Harley Davidson velké zakázky na výrobu strojů pro vojenské účely. V roce 2003 Harley-Davidson oslavil 100. výročí. Harley Davidson je pojem. Je to legenda. Někdo mu říká „zázrak“, pro jiného je to životní styl.

~

TAJEMSTVÍ KORÁNU

Secrets of the Koran, USA, 2006, 46+46 min., český dabing

Podobnosti a rozdíly mezi koránem a biblí

Korán je jednou z nejvýznamnějších knih všech dob – posvátný text, jenž řídí životy více než miliardy lidí. Muslimové po celém světě věří, že svatá kniha islámu je jakýmsi božím průvodcem, jenž věřícím pomáhá kráčet správnou cestou. Dokument Tajemství koránu odhaluje roušku tajemství, vysvětluje podstatu tohoto posvátného textu, jeho původ a smysl, jeho nesmírně spletitý básnický jazyk i jeho názory na mír, násilí a jiná vyznání.

Rozebírá jednotlivé verše, vysvětluje, proč byly věřícím zjeveny, jakým způsobem byly předávány i jaký je jejich význam v moderní době. Odkrývá zarážející podobnosti a rozdíly mezi koránem a biblí a neopomíjí ani skutečnost, že podle muslimů korán uvádí na pravou míru některé posvátné židovské a křesťanské texty.

Druhý díl dokumentu zkoumá jeho úlohu v islámských dějinách. Mapuje 500 let nadvlády a zlatého věku islámu, samozřejmě neopomíjí dnes tak často zmiňované slovo džihád, vysvětluje jeho význam v koránu i to, v jakém kontextu bylo používáno v minulosti a v jakém je používáno v současnosti islámskými radikály.

~

VZESTUP A PÁD SPARŤANŮ 1 – KODEX CTI

The Rise and Fall of Spartans: Code of Honour, USA, 2002, 91 min., český dabing

Život a smrt ve starověké Spartě

Ve své době vzbuzovali obdiv i strach. Tito starověcí válečníci vynalezli kromě výcvikových táborů, frontálního útoku a systému bezplatného vzdělávání i životní styl a výchovu, které se podle nich nazývají dodnes.

V roce 480 př. n. l. se v úzkém horském průsmyku u Thermopyl střetlo tři sta spartských těžkooděnců se statisícovým vojskem perského krále. Celé tři dny se Sparťanům zázrakem dařilo odolávat nezměrné přesile. Svoji hrdinskou sebezničující obranou dokázali nepříteli způsobit obrovské ztráty a podkopat morálku perského vojska. Bitva u Thermopyl se tak zapsala do dějin Západu jako jeden z rozhodujících okamžiků. Kdo byli tito vojáci, kteří byli ochotní bojovat předem prohranou bitvu jen proto, aby hájili svou čest a svou zem? Tento díl dokumentu odhaluje základní stavební kameny života a smrti ve starověké Spartě.

~

VZESTUP A PÁD SPARŤANŮ 2 – ZNIČUJÍCÍ VÁLKA

The Rise and Fall of Spartans: Tides of War, USA, 2002, 91 min., český dabing

Pád starověké Sparty

Ve své době vzbuzovali obdiv i strach. Tito starověcí válečníci vynalezli kromě výcvikových táborů, frontálního útoku a systému bezplatného vzdělávání i životní styl a výchovu, které se podle nich nazývají dodnes.

V 5. století před naším se celé Řecko sjednotilo proti jedinému nepříteli – Persii. Po porážce perské armády však spojenectví Sparty a Athén zhatila jejich touha po rozšiřování svého mocenského vlivu. Zatímco Athéňané ovládli moře, na souši byli neporazitelní Sparťané. Mezi oběma městskými státy se schylovalo k válce. Peloponéská válka trvala dlouhých 27 let a změnila prapodstatu demokracie. Tento díl dokumentu se zaměřuje na zničující dopad peloponéské války a na pád starověké Sparty.

~

TAJEMSTVÍ ŘEČI TĚLA

Secrets of Body Language, USA, 2008, 91‘, český dabing

Jak porozumět beze slov ale i mezi řádky

Spolu s tvůrci dokumentu nahlédněme do oblasti mezilidské komunikace. Poznejme, co nám mohou prozradit neverbální projevy, držení těla, posazení hlasu, gestikulace. Prostřednictvím vysoce vizuální a velmi zábavné formy poodhalme tajemství spojená se skrytou řečí našich těl, která se z více jako 90% podílí na naší vzájemné komunikaci. A na příkladu řady politiků, celebrit a veřejně známých osob i jedinců mimo zákon se staňme svědky okamžiků, kdy i jemný a sotva patrný projev či pohyb dokáže zafungovat v náš prospěch, ale nečekaně i proti našim zájmům vynášejíc tak na světlo skrývanou pravdu o nás samotných.

~

DO VESMÍRU SE STEPHENEM HAWKINGEM – 2x DVD

Into the Universe with Stephen Hawking, USA, 2010, 1.disk: 37´ + 44´ min., 2.disk: 74´ min, český dabing

Zásadní, provokativní a neuvěřitelně nádherný, takový je pohled na vesmír v pořadu „Do vesmíru se Stephenem Hawkingem“, jedním z nejlepších mozků na této planetě. Hawkingovýma očima se podíváte na počátky vesmíru, budete hloubat o životě v jiných galaxiích a prozkoumáte skutečné možnosti cestování v čase. Kombinací počítačové animace (CGI), živých záběrů, digitálně zvětšených záběrů z archívů NASA i speciálních efektů získáte Hawkingův mimořádný obraz vesmíru, který je určen pro novou hvězdářskou generaci.

~

HISTORIE GOLFU 1. a 2. DÍL

The Story of Golf, USA, 1999, 118 min., český dabing

Příběh jednoho z nejpřitažlivějších sportů sledovaných přes rámec významných událostí, jež provázely jeho historii a mezi nimiž nechybějí nezapomenutelné výkony nejlepších hráčů, pokrok dosažený v golfovém vybavení, významné změny v architektuře hřišť a v neposlední řadě i drobných úprav pravidel samotné hry.

Program shrnuje stěžejní momenty a působení mnoha nepřehlédnutelných osobností, jež společně ovlivnily vývoj hry a významně přispěly k tomu, že se stala jednou z těch vůbec nejpopulárnějších.

~

EGYPT 1 – 3x DVD

VB, 1998, 246 min., český dabing

Obsahuje DVD Egypt: Skandály starověkého světa a Egypt 1, 2

V historii starého Egypta se odehrály i události, které je možné označit za nezvyklé až skandální i z hlediska samotných Egypťanů. Dokument vypráví o pravděpodobném mileneckém vztahu královny Hatšepsut a jejího hlavního architekta Senenmuta. Skutečným skandálem bylo i harémové spiknutí organizované jednou z manželek Ramesse III. Další skandál se týká organizování skupin, které vykrádaly hrobky v Údolí králů. Film je zajímavé nahlédnutí do málo známých událostí, které ve své době jistě způsobily skandál v celé egyptské společnosti.

~

HANZELKA A ZIKMUND – 3x DVD

Set obsahuje tři celovečerní filmy legendární cestovatelské dvojice Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund

Afrika 1. díl
ČR, 1953, 97 min., čb/barevný

Afrika 2. díl
ČR, 1953, 57 min., čb

Z Argentiny do Mexika
ČR, 1953, 81 min., čb

~

LETADLOVÁ LOĎ ENTERPRISE – 5x DVD

BATTLE 360º, USA, 2008, 529 min., český dabing

Pomocí nejmodernější počítačové animace můžete sledovat na 5 DVD nosičích vojenské operace slavné letadlové lodi od počátku války v Pacifiku až do porážky Japonského císařství v září 1945.

~

RALLYE DAKAR – 5x DVD

Francie 2004 - 2007, český dabing

Všechno začalo ranním výstřelem v Paříži, ve městě na Seině, 26. prosince 1978. První okamžiky velkého afrického dobrodružství začínají… Připomeňte si historické okamžiky legendárního závodu, který každoročně láká stovky vítězství chtivých účastníků.

Rallye Dakar – 30 let historie (2007, 100 min.)

Rallye Dakar 2004 (2004, 68 min.)

Rallye Dakar 2005 (2005, 77 min.)

Rallye Dakar 2006 (2006, 75 min.)

Rallye Dakar 2007 (2007, 109 min.)

~

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ – 7x DVD

Spurensuche Die Weltreligionen auf dem Weg, Německo, 1999, 395 + 387 min., český dabing

Unikátní seriál o světových náboženstvích, kterým provází světoznámý teolog a spisovatel Hans Küng. Doplněno přednáškami předních českých odborníků na jednotlivá náboženství:

1. Náboženství kmenů - Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
2. Hinduismus - PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc.
3. Čínské náboženství - Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
4. Buddhismus - PhDr. Jiří Holba, Ph.D.
5. Židovství - Mgr. Kateřina Weberová
6. Křesťanství - Mgr.Vladimír Kellnar
7. Islám - Prof. PhDr. Luboš Kropáček,CSc.

~

SEDM DIVŮ SVĚTA - 4x DVD

SEVEN WONDERS OF THE WORLD, USA, 1995, 201 min., český dabing

Dokumentární seriál, který vám odhalí taje starověkých divů světa. Vaším průvodcem bude John Romer a spolu s ním se také zamyslíte nad tím proč odkaz starověkých divů světa přetrval staletí.
Obsahuje díly: socha Dia, kolos Rhodský, maják na ostrově Faros, mauzoleum v Halikarnasu,
Visuté zahryd babyonské, Artemidin chrám v Efezu, pyramidy v Gíze.

~

SANDOKAN - 6x DVD

Španělsko, 1991, 676 min., barevný, animovaný, český dabing

Známý španělský výtvarník Jose Guardia natočil tuto 26-ti dílnou sérii po světovém úspěchu svého předchozího kresleného seriálu o Willy Fogovi „Cesta kolem světa za 80 dní“. Příběhy vyprávějí o pirátech z Mompracemu, které vede statečný a neohrožený Sandokan. Spolu se Sandokanem a jeho věrnými přáteli se vydáme brázdit vlny oceánu, prodírat se malajskou džunglí, prožívat neuvěřitelná dobrodružství a také velkou lásku.

~

SVĚT PETRA KRÁLÍČKA A JEHO PŘÁTEL - 3x DVD

THE WORLD OF PETER RABBIT AND FRIENDS, VB, 2001, 225 min., animovaný, český dabing

Již po dobu více jak 100 let knížky britské spisovatelky Helen Beatrix Potterové poutají pozornost dětí mnoha generací díky jímavému vyprávění ze života okouzlujících postaviček zvířecího světa usazených ve venkovském prostředí, které sama autorka tak dobře znala a vnímala.
Příběhy Petra Králíčka a jeho přátel vyprávějí o zvířecích a lidských charakterech. V krátkých pohádkách děti proniknou do života zajíčka Benjamína, paní Bodlinkové, Johnnyho Měšťánka, paní Myšičkové, Samuela Fouskáčka, krejčího z Gloucestru, kocourka Toma, kachny domácí Jéminy, pana Toda, pana Jeremyho Rybáře a dalších.

~

KOUZELNÝ SVĚT MALÉ VLNKY - 6x DVD

Magic Wonderland, Čína/Singapur, 2008, 26x22 minut, barevný, animovaný, český dabing

Krásnou dívenku jménem Vlnka vychovává její dědeček na idylickém, prosluněném ostrově. Jelikož vyrůstá bez matky a otce, je Vlnka terčem posměchu ostatních dětí. Ona se však naučila být nezávislou, nechybí jí silná vůle, je chytrá a má smysl pro humor. Její minulost je spojena s vílou Maureen, lodí plnou zlotřilých pirátů a zlým čarodějem. Poklidný život malé Vlnky se obrátí vzhůru nohama, když čaroděj objeví na mořském dně magickou kouli. Zneužitím její moci může ublížit nevinným lidem. Podaří se Vlnce zastavit zlého čaroděje? Právě začíná napínavý příběh plný úžasných dobrodružství a zábavy.

~

EXPEDICE LAMBARENE – 3x DVD

Expedice Lambarene, ČR, 1968, film celkem 313 min., bonusy 286 min., černobílý

Expedice Lambarene je výprava osmi studentů a absoloventů pražských vysokých škol, která ve stříbřité Tatře 138 transportovala přes pět evropských a třináct afrických zemí léčiva a zdravotnický materiál do věhlasné nemocnice dr. Alberta Schweitzera v Lambaréné v Gabonu. Odstartovala 1. ledna 1968 ze Staroměstského náměstí a oblouk, který Tatra urazila za 256 dní své cesty, je dlouhý přes 35 000 km. Po návratu vznikl z natočeného filmového materiálu 18ti dílný seriál pro Českou televizi, který máte nyní možnost vidět na 3 DVD, doplněných dalšími bonusy.