Egypt 2

O úroveň výš

Egypt 2

Stroje vzkříšení
Označení jako kráčející kameny ke šťastnému posmrtnému životu dostaly velké egyptské pyramidy. Určitě nebyla ojedinělým fenoménem, ale lepší reprezentanty rovzoje náboženství a architektury si jen lze těžko představit. K jejich stavbě vedla pravděpodobně víra v posmrtný život a snaha o co nejlepší zabezpečení svých králů. Pyramidy byly stavěny z písku a kamenů a umístěny symbolicky nad hroby. Stavby vzkříšení, mezi jejichž nejcharakterističtější zástupce patří velké pyramidy v Gíze, si získaly velkou úctu. Ta vedla nejen k studiu těchto staveb, ale také si získala následovníky o dalších 2000 let později v Súdánu, v místě známém Egypťanům jako "Království of Kush".

Zlatý věk
Na vrcholu egyptské říše byli všichni mocné faraóni phřbíváni do hrobek plných zlata a vzácných kovů, na které bylo pohlíženo jako na těla bohů. Kde se však vzalo všechno bohatství a jak vznikla tato největší říše starověku? Tento díl odhaluje a obšírně popisuje válku egyptských vládců se znepřátelenými hyksoskými králi. Egypťané jimi velice pohrdali a snažili se získat jejich území. Po úspěšném boji byli Sushité vyhnáni na jih Egypta a jejich území, které patřilo k nejbohatším díky zlatým dolům, se stalo součástí Egyptské říše. Po porážce Kushitů se Egypt stal největší a nejbohatší říší starověku.

Program byl vyroben ve spolupráci s britským muzeem a v koprodukci s americkým kanálem DISCOVERY CHANNEL a francouzským LA CINQUIEME.


originální název: Egypt II. (Eps. 2. - 3.)

délka: 50 + 50 min.

barva: barevný

rok výroby: 1998

studio: S4C international

země původu: Velká Británie

režie: Jeff Morgan

zvuk: L CZ MIX R CZ MIX 3 ME 4 ME

jazyková verze: česká

typ nosiče: BTC