Egypt 3

O úroveň výš

Egypt 3

Bohové a démoni
Egypťané ve starověku věřili, že mnoho událostí v životě a také po smrti je kontrolováno a řízeno nadpřirozenými jevy. Bohové tedy byli zodpovědni za všechny události. Chrámy, stánky moci, byly zdobeny a udržovány v křehké harmonii života. Jen faraóni a vysocí představitelé církve mohli vstoupit na tuto zasvěcenou půdu. Tyto stavby měly vyvolávat strach a úctu svojí perfektní rovnováhou. Uspokojeny tedy mohly být síly dobra a zla a duchovní získávali a předávali informace do podsvětí. Bohové reprezentovali zosobnění náboženského řádu, zatímco démoni byli původci nepořádku a chaosu.

Po smrti
Představa o tom, že Egypťané byli posedlí smrtí byla historií vyvrácena a poopravena. Egypťané se mnohem více zabývali touhou po věčném životě. V rituálech, které směřovali k této jejich snaze byla nejdůležitější mumifikace. Pro egyptology je nyní velkým úkolem tento materiál uchovat a správně konzervovat. Poslední část této fascinující série ukazuje cestu, díky které nyní vědci mohou odhalit způsob života Egypťanů i to jak lidé ve starověku umírali. S použitím nejnovější počítačové technologie mohou vědci detailně znázornit vnitřní orgány mumifikovaných těl a dokonce identifikovat jejich zdravotní problémy.

Program byl vyroben ve spolupráci s britským muzeem a v koprodukci s americkým kanálem DISCOVERY CHANNEL a francouzským LA CINQUIEME.


originální název: Egypt III. (Egypt eps. 4 - 5)

délka: 47 + 48 min.

barva: barevný

rok výroby: 1998

studio: S4C international

země původu: Velká Británie

režie: Richard Pawelko

zvuk: L CZ MIX R CZ MIX 3 ME 4 ME

jazyková verze: česká

typ nosiče: BTC