Keltové II - papírová pošetka

O úroveň výš

Keltové II - papírová pošetka

Keltové byli prvními Evropany na sever od Alp, kteří vyrostli z anonymity. Byli to divoši, zuřivci a pijáci, ale také romantici a mystikové. Sdíleli skupinu jazyků, jež se stala prazákladem nejstarších a dodnes živých jazyků Evropy. Jejich příběh je příběhem o přežití, vzdoru a kreativitě, tak často vystavované tváří tvář útlaku.

4.díl: Od Kamelotu ke Kristu (52 min.) - V době zániku Římského impéria se vynořují nové cizí kultury Sasů, Anglů a Franků. Tyto národy se stávají nepřáteli Keltů. Artušovi se podařilo postup Anglo-Sasů odrazit. Schopnost přežití keltského náboženství ve spojení s prezentací křesťanské víry zrodila některé z největších misionářů katolického křesťanství.

5.díl: Legendy a skutečnost (51 min.) - Roku 1066 přišli Normané. Keltové byli vystaveni feudálnímu systému a nastaly změny ve vlastnictví půdy a v zákonech. Básnickým převyprávěním starých keltských legend vznikají literární díla evropského starověku (např. o králi Artušovi). Od 11. stol. byly keltské národy pohlcovány Anglií a Francií. Roku 1801 bylo Irsko začleněno do Spojeného království.

6.díl: Píseň smrti (50 min.) - Termín „Kelt“ se poprvé objevil v roce 1707, kdy došlo ke sjednocení Skotska s Anglií. Kdekoli, kde se Keltové usadili, vždy byli vystavováni dvěma konfliktním silám, a to být absorbováni, nebo si za krvavých obětí podržet vlastní identitu. Budoucnost Keltů se odehrává v záhadném světě, jako jsou oni sami.

videoukázka

originální název: The Celts eps. 4-6

délka: 153 min.

barva: barevný

rok výroby: 2000

studio: S4C

země původu: Velká Británie

scénář: Caryl Ebenezer, J. Mervyn Williams

hudba: Karl Jenkins

obraz: 4:3 PAL, region ALL

zvuk: Dolby Digital 2.0

jazyková verze: česká, anglická

typ nosiče: DVD-9, papírová pošetka