Svatí a hříšníci 1

O úroveň výš

Svatí a hříšníci 1

1. díl: Základní kámen:
Úvodní díl zkoumá rannou církev v období císařského Říma od Neronovy perzekuce apoštol Petra a Pavla, až k vítězství křesťanství. Proč došlo ke kolapsu křesťanské církve v Jeruzalémě? Jak se Řím stal jeho střediskem?

2. díl: Mezi dvěma císařstvími
Vycházející z prostředí úpadku "hrdlořezové, násilnící a osoby chlípné", dovedli papežové v 9. a 10. stol. papežskou instituci do stavu morální dekadence, jejímž typickým představitelem byl hrubý a násilnický Jan XII., který byl na papežský stolec uveden jako 18-ti letý.

Dlouhá historie papeženství zahrnuje jak postavy mystické tak i jedince, kteří se dopouštěli zločinů a také ty, kteří více milovali vlastní moc a zapomínali na bázeň, úctu a lásku vůči Bohu.


originální název: Saints and Sinners eps. 1.-2.

délka: 2 x 51 min.

barva: barevný

rok výroby: 1997

studio: S4C

země původu: Velká Británie

jazyková verze: česká

typ nosiče: BTC