Svatí a hříšníci 2

O úroveň výš

Svatí a hříšníci 2

3. díl: Náboženství národů
V 10. století nastupují nové síly. Církev se snaží o očištění, obnovu a osvobození křesťanství od zkaženosti, úplatkářství, zneužívání a všeobecného zlořádu. Reformní snahy přinášejí konflikt se svatým římským císařem, jež byly podněcovány papežem Řehořem VII. Nastává věk inkvizice a křížových výprav.

4. díl: Protest a rozdělení
Zkaženost církve se projevuje opětovně v období renesance. Za papeže Alexandra Borgia se církev dostává na kulturní vrchol, avšak dosahuje dna duchovní dekadence. Přichází reformace vedená mnichem Martinem Lutherem. Katolická církev vtahuje Evropu do náboženských válek.

Od raného období křesťanství po současnost náleží papežové k těm světským postavám, které výrazně ovlivňují veškeré aspekty západní civilizace, a to ve věcech jak duchovních, tak i světských.


originální název: Saints and Sinners eps. 3.-4.

délka: 2 x 51 min.

barva: barevný

rok výroby: 1997

studio: S4C

země původu: Velká Británie

jazyková verze: česká

typ nosiče: BTC